Ninnivovò

Da Besidiae.
Jump to navigation Jump to search
Ninnivovò
  • Pippinu Rose, Ninnivovò, Cosenza, Stab. Tipo-Litografico C.Biondi, 1985

Argomenti presenti nel libro - come da Indice

CAPITULU I

Famiglia e casa nova i Umulu, migrantu. Gisuppella, muglier'i Umulu, mamma umul'e fatigata. Signoru "Tutti". Scunchiurenzi suciali. Sud senza fatiga e scars'i sirivizzi prubbici

CAPITULU II

Passatiemp'i Ninnivovò. Cuosimu e Sufia, famiglia cuntadina. Spass'i Umulu quann'è ccà. Vijlia i Natalu ntru pajsu. I frittuli. Zà Grazzia. Sciuoglilingua

CAPITULU III

Sirata virnila ncasa. Furtunatu. Simpriciu. Pajsu scars'i commirità, Donn'Affronsiu. 'A vucata. Affascinu. Fest'i ri casalinghi. L'Assissuru Nicolgiangiantoniu. Ecu, munit'i ra Comunitat'eurupea. Vatasarru e Groria fidanzati. Stefanu e Ogrelia, n'atra famiglia cuntadina. Juoch'i ri guagliuni ncampagna. N'atra partenz'i Umulu

CAPITULU IV

Matinat'i Maju all'uortu. U trivulu. U metiri. A 'micizzia. U terramotu. U pisari

CAPITULU V

Vacanzi pajsani. Fest'i ra Maronn'u Pitirutu. Pisca i froda. A vinnima. Zù Carrucciu

CAPITULU VI

Git'a Milanu adduvi Benirittu, calavrisu, fà u barbunieru. Zù Pietru

CAPITULU VII

Artigianatu ex font'i fatiga. Ccupazion'i Vivì e di Ninnì. Priparativi i ru sponsalizziu. Zà Aculina vant'a copirativa chi cria lavuru. Suliturna, probrem'i ranziani. Viarella chi, passanni ntra 'conimia sanata, port'a ra guaglianza salariala, Università calavrisa e limitu sua. Mmit'i zita fora ncustumi calavrisi e arivanisi. Na copirativa. Ricuord'i ru 4° Cintinariu i ra nascita i ru Biat'Umulu.