Tirituppiti II - Racolta di canti e rime popolari bisignanesi

Da Besidiae.
Jump to navigation Jump to search
Tirituppiti II - Racolta di canti e rime popolari bisignanesi

Argomenti presenti nel libro - come da Indice

PARTE 1 - Canti religiosi

Bomminiellu, Bomminiellu!

Bomminiellu!

San Giuseppu

Santa Lucia

Sant'Antoniu

Sant'Antoniu gigliu giacondu

Santa Pillonia

Maronn'a Catina

Santa Bariva

Santu Iassu e Santu Simunu

Maronn'u Pittirutu

Vimmaria piccirila

Gangiulu di Diu

Santa Filumena

Veru caru

Uddiu

Libirami Signuru!

Mi cumbiessu

Oh Sambranciscu

Sambranciscu

Biat'Umulu ri valuru

U Biat'Umulu lavurava

PARTE II - Canti profani, rime filastrocche, scioglilingua e indovinelli

Pizzu, pizzu

Palummella

Gazati conte

Chini teni nu gall'i vinniri?

Pupil'a stata

A gioca

A vulla vulla

... E nà

Chiss'é

Abuscjca

E ra lima

Serra, serra

Carusatu

Crozza munnata

Re suonnu

Ssu quatrariellu biellu

Vieni cumparu

Cara cummara

Nsummiti, nsummiti

Grattapanza

Sarivaturu

Filuminella

Cicirinella

Ccu

Signura

...E ntella

...E ntilla

...E ntola

Tuppi, tuppi, zà Carulina

Anninella

Cucuzza

Cucuzza longa

Bisignanu bisugnusu

Jam'a Muccunu

Cuturunu

Ohi ronna!

Tirituppiti

Povaru zappaturu

Nnamuratiellu miu!

A vurza mia

Si vu' gabbar'u tua vicinu

A...

Si vu' appizzintìri

A gallina chi cammina

Prun'e cirasi

A minestr'i ramarelli

Guardati!

Spiranz'a r'atri

S'un tieni a ra casa tua

Quann'a furtuna vò di jiri tintu

Rrobba e no furtuna

Quantu nni viju

Bona sira e bona notta

Minzijuornu

Hani rittu

Ohi ronni belli!

A juornu chiaru

Amur'a ru vicinu

Nzurati povar'omu!

Majia

Chiovi

E' rutt'u tubu

U scarparu

Ccu ru miu rinaru

Frissurella

I tri juorn'i Carnilivaru

Carnilivà!

E' passatu Carnilivaru

Carnilivaru và!

Nannu miu

Quorajisima

Va' tu ca viegnu ghiu

Quann'eru piccirillu

Sa' cchi ti ricu?

Zingara

Viju na gatta

Affaccia brunittella

Buonu vinutu

Bona truvata

Fatti na pagliarella

Oh rosa russa

Vaju a caccia

Tanni ti pu' chiamari ronna bella

Supa na nucilla

Cinnara e fuocu

Assimij na filoca

I ssa finestra

Rissi lu viecchiu...

Ohi vientu!

A pampanella

...E na

Tumasiellu!

Ccu Parrini

A matinata

Miennula rucia

Gran trisoru

Guocchj i serpa

Amuri vienitinni

Cum'u crussun'a ru spinaru

Ssu maccaturu

Giuvinella tarda ri lu coru

Na guardia armata

Vaiu i caparirtu e di pinninu

Stilluzza lucenta

Tessiri e filari

Biellu miu

Si t'avìa pijat'a mia

Amaru ghìu

Picurariellu

Cuocculu i rosa

Passacci amuri miu!

Castiell'avanti

Cchi t'haiu fattu?

Prova r'amuri

Tri paroli

Cumu rua suori

Angiulu

Simmina quannu vu'

Pitijna

Gigliuzzu purtularu

A peja ti sciglisti

Vorra bulari

Li tua mmruogli

Gigli, garofali e rosi

Ha' vistu mai?

Tienimi 'n coru

O mamma mamma!

A battagliera

Signura sugnu!

Pagulina

Risbigliati!

U fucularu

Facc'i linterna

Na spiranza

Uocchj ririenni

Coru mmienzu lu fuocu

Amami bella

O trenu!

Carrica i curalli

Cumporta

Faccia i rosa

U tamarru

Piri pirilli

Ha ditt'u pappagallu

A, E, I, O, U

A quatriglia

Suonn'i picuraru